Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Dokumenty a výstupy

Na tomto místě je možné stahovat dokumenty vytvořené v rámci projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu. Výstupy z akcí pořádaných Univerzitou Bayreuth lze zobrazit po přepnutí do německé jazykové verze.

Migrace a integrace v bavorsko-českém kontext

Studie zpracované v rámci projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu, které jsou obsahem projektové publikace Migrace a integrace v bavorsko-českém kontextu obsahuje. Všechny studie jsou uveřejněné dvojjazyčně.

Tomáš Hirt, Tereza Dvořáková: Sociální integrace a sociální inkluze (2020)

Ke stažení zde

 • Velikost: 718.41 kB
 • Formát: application/pdf

Jan Pěchota: Legislativní rámec migrace a integrace v České republice (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 928.06 kB
 • Formát: application/pdf

Harry Harun Behr: Dynamika vývoje světového názoru a životních postojů u mladistvých v souvislosti s migrací a náboženstvím na příkladu islámu. Výsledky intersekcionálního výzkumu

Ke stažení zde

 • Velikost: 2.83 MB
 • Formát: application/pdf

Ivan Ramadan: Migrace do České republiky po roce 2011 a její dopad na vnímání arabských/blízkovýchodních uprchlíků českou majoritou (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 713.52 kB
 • Formát: application/pdf

Zbyněk Tarant: Zpráva o negativních sociálních jevech v české společnosti v kontextu uprchlické krize (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.42 MB
 • Formát: application/pdf

Vanessa Maith, Fabian Liedl: Kdo to vlastně přišel? Případová studie k sociální struktuře uprchlíků okresu Wunsiedel

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.1 MB
 • Formát: application/pdf

Klára Jiráčková: Integrační proces do české společnosti z pohledu cizinců (2019)

Ke stažení zde

 • Velikost: 688.21 kB
 • Formát: application/pdf

Sophia Sipple, Fabian Liedl: Integrace ve venkovském prostředí: vnímání a očekávání uprchlíků v česko-bavorském příhraničí

Ke stažení zde

 • Velikost: 890.94 kB
 • Formát: application/pdf

Fabian Liedl, Ihar Buika: Podniková integrace uprchlíků – případová studie ‚biografií podnikových integrací’ k procesuálnímu výzkumu pozitivních možností a rizik

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.32 MB
 • Formát: application/pdf

Analýzy ČR

Analýzy týkající se migrace a integrace v České republice

Zbyněk Tarant: Report on negative social phenomena in the Czech society in the context of the refugee crisis (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 475.43 kB
 • Formát: application/pdf

Petr Pelikán: Hořké zkušenosti terénního pracovníka (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 533.59 kB
 • Formát: application/pdf

Ivan Ramadan: Migration to the Czech republic after 2011 and its impact on the perception of Arab/Middle Eastern refugees by the majority of the population of the Czech Republic (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 694.79 kB
 • Formát: application/pdf

Alexandra Kollárová: Vztah českého neziskového sektoru pracujícího s migranty a státního sektoru v období „post-migrační krize“ (2019)

Ke stažení zde

 • Velikost: 910.3 kB
 • Formát: application/pdf

Zbyněk Tarant: Be Careful Who Your Friends Are – Anti-Semitism of the Czech “Pro-Israel” Far-right and its Security Implications

Ke stažení zde

 • Velikost: 660.11 kB
 • Formát: application/pdf

Viktor Rumpík: Proces zprostředkovávání pracovní migrace Ukrajinců v transnacionálním poli (2018)

Ke stažení zde

 • Velikost: 2.27 MB
 • Formát: application/pdf

Daniel Křížek: Definice integrace (2020)

Ke stažení zde

 • Velikost: 640.26 kB
 • Formát: application/pdf

Viktor Rumpík: Společenská smlouva nebo tichá dohoda? Zaměstnávání cizinců v Plzeňském kraji (2020)

Ke stažení zde

 • Velikost: 709.57 kB
 • Formát: application/pdf

Daniel Křížek, Petr Pelikán: Zkušenosti s tranzitní migrací přes Českou republiku (2020)

Ke stažení zde

 • Velikost: 675.19 kB
 • Formát: application/pdf

Petr Pelikán: Strategie integrace migrantů v podmínkách ČR (2021)

Ke stažení zde

 • Velikost: 2 MB
 • Formát: application/pdf

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz