Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Rozcestník klíčových norem a strategických dokumentů

Na tomto místě můžete stahovat klíčové právní předpisy a strategické dokumenty související s migrací a integrací v České republice, Svobodném státě Bavorsko a v Evropské unii. Odkazy na další normy lze nalézt například na webu Ministerstva vnitra ČR či Českého statistického úřadu.

Hlavní předpisy

Zásadní dokumenty a právní předpisy týkající se integrace a migrace v ČR

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a ni na navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva

Ke stažení zde

 • Velikost: 157.75 kB
 • Formát: application/pdf

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 (publikováno pod č. 209/1992 Sb.)

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.21 MB
 • Formát: application/pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění)

Ke stažení zde

 • Velikost: 902.82 kB
 • Formát: application/pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění)

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.08 MB
 • Formát: application/pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

Ke stažení zde

 • Velikost: 919.66 kB
 • Formát: application/pdf

Příloha Usnesení vlády ČR ze dne 13. ledna 2003 č. 55 k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie

Ke stažení zde

 • Velikost: 127.41 kB
 • Formát: application/pdf

neoficiální znění se stavem ke dni 15. srpna 2017

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.46 MB
 • Formát: application/pdf

Koncepce integrace cizinců

Dokumenty související s vládní Koncepcí integrace cizinců a jejím vývojem

Usnesení vlády ČR ze dne 13. ledna 2003 č. 55 k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie

Ke stažení zde

 • Velikost: 127.41 kB
 • Formát: application/pdf

Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99 k Aktualizované koncepci integrace cizinců na území České republiky a k návrhu dalšího postupu v roce 2011

Ke stažení zde

 • Velikost: 1005.63 kB
 • Formát: application/pdf

Usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 11 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017

Ke stažení zde

 • Velikost: 779.44 kB
 • Formát: application/pdf

Státní integrační program

Dokumenty týkající se SIP

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících

Ke stažení zde

 • Velikost: 115.05 kB
 • Formát: application/pdf

Usnesení vlády ČR ze dne 16.1.2017 č. 36 o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících

Ke stažení zde

 • Velikost: 127.96 kB
 • Formát: application/pdf

Společný evropský azylový systém

Směrnice a programy týkající se Společného evropského azylového systému

HAAGSKÝ PROGRAM: POSÍLENÍ SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA V EVROPSKÉ UNII (2005/C 53/01)

Ke stažení zde

 • Velikost: 284.77 kB
 • Formát: application/pdf

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST V EVROPĚ OD ROKU 2005: HODNOCENÍ HAAGSKÉHO PROGRAMU A AKČNÍHO PLÁNU

Ke stažení zde

 • Velikost: 339.05 kB
 • Formát: application/pdf

Svoboda, bezpečnost, soukromí – evropské vnitřní věci v otevřeném světě / Zpráva neformální poradní skupiny na vysoké úrovni pro budoucnost evropské politiky v oblasti vnitřních věcí („Skupina pro budoucnost“), červen 2008

Ke stažení zde

 • Velikost: 596.59 kB
 • Formát: application/pdf

Další dokumenty

Další dokumenty týkající se migrace a integrace

Zpráva poskytuje přehled o vývoji a nejdůležitějších změnách v oblasti migrace, azylu a integrace během roku 2018.

Ke stažení zde

 • Velikost: 1.24 MB
 • Formát: application/pdf

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz