Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Kontakt

Mgr. Jan Pěchota - kontaktní osoba za českou stranu

vědecko-výzkumný pracovník
Katedra blízkovýchodních studií
Fakulta filozofická
Západočeská univerzta v Plzni

jpechota@kbs.zcu.cz

Nicolai Teufel, Ph.D. - kontaktní osoba za bavorskou stranu

Katedra kulturní geografie
Fakulta biologie, chemie a věd o Zemi
Univerzita Bayreuth

nicolai.teufel@uni-bayreuth.de

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz