Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

O projektu

Projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení vytváří nosnou a trvale udržitelnou institucionální síť mezi lokálními aktéry z oblasti politické, správní i ze sféry občanských sdružení v česko-bavorském příhraničním prostoru a mezi univerzitami v Plzni a Bayreuthu, která bude sloužit při společném řešení budoucích společenských výzev. V rámci projektu jsou vyvíjeny strategie k tematickému komplexu migrace a integrace, které budou moci být aplikovány jako vzorové i v jiných příhraničních oblastech.

Aktuální zkušenosti se situací kolem tzv. uprchlické krize ukazují, že přeshraniční spolupráce je nutná a žádoucí pro zpracování příčin sociálních problémů (informační deficit, nedostatečná koordinace aktivit). Přesto jsou však doposud realizovány pouze aktivity vedoucí k zamezení negativních důsledků na úrovni jednotlivých národních států. Rozdílné podmínky a předpoklady v rámci pohraničí umožňují vyvíjet a ověřovat modelové evropské strategie pro tranzitní i přijímající regiony.

Výsledky, které budou v projektu dosaženy, přitom vytvoří mezioborovou, nadčasovou platformu budoucí spolupráce a přispějí tak k integraci, harmonizaci
a koherenci v česko-bavorském příhraničním prostoru.

SÍŤOVÁNÍ bude zahrnovat spolupráci:

• univerzit v Bayreuthu a Plzni v oblasti aplikovaného výzkumu k tematice migrace a integrace za účelem společného formování strategií řešení
• politických a správních institucí a organizací z neziskové sféry za účelem výměny zkušeností a společné aplikace strategií řešení
• přijímající společnosti a migrantů za účelem vzájemného prospěchu z integrace

SPECIFICKÉ CÍLE:

• posílení přeshraniční koordinace v souvislosti s migrací a integrací (tvorba sítí, společné aktivity)
• harmonizace a nastavení příkladů dobré praxe pro práci v oblasti migrace a integrace (společné adaptační strategie a strategie řešení)

Cílem PROJEKTOVÝCH AKTIVIT je:

• propojení univerzit a anylýza kontextů
• propojení, výměna a vytváření strategií ve sféře vědy, politiky, správy a občanské společnosti
• transfer výsledků do praxe

Reakce na výzvy spojené s migrací

Projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu byl v roce 2020 zařazen mezi vzorové projekty, které se v rámci programu Interreg potýkají s výzvami vycházejícími z mezinárodní migrace.

Publikace o vzorových projektech (english)

Ke stažení zde

  • Velikost: 11.42 MB
  • Formát: application/pdf

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz