Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Výběr z akcí


Kalendář akcí pořádaných řešiteli, spoluřešiteli a spolupracujícími organizacemi.

Rozcestník norem a strategických dokumentů


Pro lepší přehlednost zde na jednom místě naleznete všechny aktuální dokumenty, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Více informací

Definice klíčových termínů


ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu) [MVČR]

cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu [MVČR]

Zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra, která slouží k ubytování žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany či azylantů. Podle účelu se rozlišují tři druhy: přijímací středisko, pobytové
středisko a integrační azylové středisko [MVČR]

Více

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz