Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Workshop "Přesidlování a kulturní specifika migrantů"

Cílem workshopu je propojit instituce z obou stran česko-bavorské hranice a umožnit vzájemnou výměnu pozitivních i negativních zkušeností týkajících se migrace a integračního procesu. Tento workshop se zaměří na dvě témata:

1. Přesidlování uprchlíků v Německu: zkušenost a aktuální výzvy

V Německu funguje již od roku 2012 federální přesidlovací program. Tento program mohou využít uprchlíci, kteří jsou zvláště ohrožení, a v jeho rámci mají nárok na tříleté povolení k pobytu, pracovní povolení, sociální benefity a ubytování hned po příchodu do Německa. Tento právní nárok ovšem často způsobuje vážné organizační problémy a opakovaně také konflikty mezi pracovníky v integračních službách a samotnými uprchlíky.

O tomto tématu promluví:

Manfred Weiss, Diakonie Weiden

Martin Doevenspeck, Univerzita Bayreuth

Fabian Liedl, Univerzita Bayreuth

2. Migrace z Blízkého východu a severní Afriky: problémy vyplývající z kulturních a civilizačních specifik migrantů při příchodu do Evropy

Tento příspěvek je zaměřen na vývoj migračních trendů ve vymezené oblasti v posledních desetiletích, jejich vyústění do současné situace a interakce s evropským sociálním a politickým prostředím. Příklady budou založeny na kazuistikách migrantů tranzitujících přes české území a kazuistikách imigrantů žijících na českém území. Diskutovány budou vnější příčiny jejich pobytu v ČR, motivace a praktické problémy imigrantů v ČR ve vztahu k úřadům, nevládnímu sektoru a společnosti.

V tomto bloku vystoupí:

Petr Pelikán, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU

Daniel Křížek, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU

 

Datum: 23. září 2020

Pořadatel: Západočeská univerzita v Plzni

Místo: Plzeň

Kontakt: Jan Pěchota, jpechota@kbs.zcu.cz, 735 713 945

Jazyky: čeština, němčina

Celý workshop bude tlumočen.Ke stažení zde

  • Velikost: 209.47 kB
  • Formát: application/pdf

Připravované akce

Proběhlé akce

19. 02. 2021 Konference “Rekapitulace průběhu a výstupů projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu”

27. 10. 2020 Workshop "Zapojení dobrovolníku v integračních aktivitách"

23. 09. 2020 Workshop "Přesidlování a kulturní specifika migrantů"

10. 09. 2020 Workshop "Synergie v integračních aktivitách"

14. 01. 2020 Workshop "Kulturní a civilizační specifika migrantů z regionu MENA“

14. 12. 2019 Workshop "Útěky a migrace do Německa a do České republiky z pohledu přistěhovalkyň a přistěhovalců"

11. 12. 2019 Exkurze do Hans‐Wilsdorf‐Schule Staatliche Berufsschule Kulmbach

27. 11. 2019 Přednáška "Constantin Katsakioris: The Socialist Countries, North Africa, and the Middle East in the Cold War: The Focus on Educational Assistance" (Plzeň)

05. 11. 2019 Exkurze do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

24. 10. 2019 Přednáška "Franz Kogelmann: Islam in East-Africa – an Overview" (Plzeň)

18. 07. 2019 Přednáška "Tereza Freidingerová: The Vietnamese Diaspora in Czechia: from socialist factories, through stalls to fronts of newspapers" (Bayreuth)

04. 06. 2019 Workshop a exkurze "Úspěšná integrace na místě - Zkušenosti z okresu Kulmbach" (Kulmbach)

27. 04. 2019 Workshop "Zapojení studentů do úspěšné integrační práce" (Bayreuth)

12. 04. 2019 Konference "Integrace v bavorsko-českém pohraničí"

11. 04. 2019 Exkurze zástupců AnkER zentrum Bamberg v ZZC v Bělé-Jezové

05. 03. 2019 Přednáška "Matthew G. Hannah: The Trump-effect on the city of Washington, DC" (Plzeň)

13. 02. 2019 Exkurze zástupců SUZ MV v AnkER zentrum Bamberg

17. 01. 2019 Workshop "Integrace cizinců z pohledu veřejné správy" (Plzeň)

16. 01. 2019 Přednáška "Lenka Jakoubková Budilová: Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze" (Bayreuth)

28. 11. 2018 Přednáška "Jan Pěchota: Migration in the southern Mediterranean: 2,000 years of looking for the Berber race" (Bayreuth)

22. 10. 2018 Přednáška "Valeria Lazarenko: Mapping the Identites: Narratives of Displacement in Ukraine" (Plzeň)

05. 10. 2018 Workshop "Jak to zvládneme? – Spolupráce občanské společnosti s politikou a správními orgány při integraci uprchlíků"

26. 09. 2018 Přednáška "Federica Guazzini: Leaving the homeland: Horn of Africa´s migrants and refugees between past and present"

22. 03. 2018 Konference “Integrace: teorie a praxe” (Plzeň)

24. 01. 2018 Přednáška "Zbyněk Tarant: What happened in Czechia?" (Bayreuth)

12. 12. 2017 Přednáška "Karin Meindl: Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region" (Plzeň)

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz