Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Konference “Integrace: teorie a praxe” (Plzeň)

Zabýváme-li se migrací z perspektivy přijímající společnosti, nemůžeme se vyhnout tématu integrace. Nedávná tzv. migrační krize významně oživila debaty o integračních procesech či nástrojích v celé komplexnosti dané problematiky. Tyto debaty přitom jasně ukazují, že neexistuje obecná shoda na významu tohoto klíčového pojmu.

Hlavním cílem konference je umožnit setkání zainteresovaných činitelů z akademické, neziskové a státní sféry, samosprávy a veřejnosti a vytvoření prostoru pro diskusi ohledně klíčových témat integračního procesu. Do jaké míry rozdílně chápou integraci různí aktéři? Je integrace měřitelná? Které konkrétní sociální, kulturní a ekonomické požadavky musejí být splněny, aby integrace mohla být považována za úspěšnou? Odpovídají teoretická očekávání zkušenostem z praxe? Jaké příklady mohou sloužit jako inspirace?

Datum: 22. březen 2018

Pořadatel: Katedra blízkovýchodních studií, Západočeská univerzita v Plzni

Místo:    Hotel Central

Nám. Republiky 33, Plzeň

Kontakt: Jan Pěchota, jpechota@kbs.zcu.cz, 735 713 945

Jazyky konference: čeština, němčina

Konference bude simultánně tlumočena do obou jazyků

Program konference / Programm der Konferenz:

09:30-10:00    Registrace / Anmeldung der Teilnehmer

10:00              Úvodní slovo děkana Fakulty filozofické Davida Šance/ Begrüßung durch David Šanc, Dekan der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen

                        Blok I – Česká republika / Blok I – Tschechische Republik

10:15-10:55    Tomáš Hirt,

Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni / Lehrstuhl für Anthropologie, Westböhmische Universität Pilsen

10:55-11:35    Vladislav Günter,

Národní ústav dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / Nationales Institut für Weiterbildung, Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport

11:35-12:15    Magda Faltová,

                        Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. / Verein für Integration und Migration, Gemeinnützige Organisation

12:15-13:15    Přestávka na oběd / Mittagspause

                        Blok II – Svobodný stát Bavorsko / Blok II – Freistaat Bayern      

13:15-13:55    Fiona Schultz

Bunt-statt-Braun, Gemeinsam stark für Flüchtlinge, e. V., Bürgerinitiative in Bayreuth / Barevné-místo-hnědé, Společně silní pro uprchlíky, občanská iniciativa v Bayreuthu

13:55-14:35    Peter Müller

Landkreis Kulmbach, Kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte / okres Kulmbach, komunální koordinace nabídky vzdělávání pro nové občany

14:35-15:15    Tobias Weidinger

                        Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Univerzita Friedricha Alexandera Erlangen-Norimberk

15:15-15:45    Přestávka / Pause

15:45-17:15    Blok III – Panelová diskuze / Blok III - Paneldiskussion

Moderátor / moderiert von: Zbyněk Tarant

 

Manfred Weiß

Diakonie in Weiden, Koordinator der Asylbewerber / Diakonie ve Weidenu, koordinátor žadatelů o azyl

Peter Müller

Landkreis Kulmbach, Kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte / okres Kulmbach, komunální koordinace nabídky vzdělávání pro nové občany

Valentina-Amalia Dumitru

Integrationsbeirat der Stadt Bayreuth / Poradní sbor města Bayreuth pro integraci

Lucie Mořkovská

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. /Organisation „Hilfe für Flüchtlinge“

Alen Kovačević

Integrační centrum Praha o.p.s. / Integrationszentrum Prag

Antonín Ladman

Hejmo Plzeň z.s.

 

17:15-17:30 Shrnutí a zakončení konference / Zusammenfassung und Abschluss der Konferenz

 Ke stažení zde

  • Velikost: 1.16 MB
  • Formát: application/pdfKe stažení zde

  • Velikost: 578.02 kB
  • Formát: application/pdfKe stažení zde

  • Velikost: 5.97 MB
  • Formát: application/pdfKe stažení zde

  • Velikost: 529.14 kB
  • Formát: application/pdf

Připravované akce

Proběhlé akce

19. 02. 2021 Konference “Rekapitulace průběhu a výstupů projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu”

27. 10. 2020 Workshop "Zapojení dobrovolníku v integračních aktivitách"

23. 09. 2020 Workshop "Přesidlování a kulturní specifika migrantů"

10. 09. 2020 Workshop "Synergie v integračních aktivitách"

14. 01. 2020 Workshop "Kulturní a civilizační specifika migrantů z regionu MENA“

14. 12. 2019 Workshop "Útěky a migrace do Německa a do České republiky z pohledu přistěhovalkyň a přistěhovalců"

11. 12. 2019 Exkurze do Hans‐Wilsdorf‐Schule Staatliche Berufsschule Kulmbach

27. 11. 2019 Přednáška "Constantin Katsakioris: The Socialist Countries, North Africa, and the Middle East in the Cold War: The Focus on Educational Assistance" (Plzeň)

05. 11. 2019 Exkurze do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

24. 10. 2019 Přednáška "Franz Kogelmann: Islam in East-Africa – an Overview" (Plzeň)

18. 07. 2019 Přednáška "Tereza Freidingerová: The Vietnamese Diaspora in Czechia: from socialist factories, through stalls to fronts of newspapers" (Bayreuth)

04. 06. 2019 Workshop a exkurze "Úspěšná integrace na místě - Zkušenosti z okresu Kulmbach" (Kulmbach)

27. 04. 2019 Workshop "Zapojení studentů do úspěšné integrační práce" (Bayreuth)

12. 04. 2019 Konference "Integrace v bavorsko-českém pohraničí"

11. 04. 2019 Exkurze zástupců AnkER zentrum Bamberg v ZZC v Bělé-Jezové

05. 03. 2019 Přednáška "Matthew G. Hannah: The Trump-effect on the city of Washington, DC" (Plzeň)

13. 02. 2019 Exkurze zástupců SUZ MV v AnkER zentrum Bamberg

17. 01. 2019 Workshop "Integrace cizinců z pohledu veřejné správy" (Plzeň)

16. 01. 2019 Přednáška "Lenka Jakoubková Budilová: Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze" (Bayreuth)

28. 11. 2018 Přednáška "Jan Pěchota: Migration in the southern Mediterranean: 2,000 years of looking for the Berber race" (Bayreuth)

22. 10. 2018 Přednáška "Valeria Lazarenko: Mapping the Identites: Narratives of Displacement in Ukraine" (Plzeň)

05. 10. 2018 Workshop "Jak to zvládneme? – Spolupráce občanské společnosti s politikou a správními orgány při integraci uprchlíků"

26. 09. 2018 Přednáška "Federica Guazzini: Leaving the homeland: Horn of Africa´s migrants and refugees between past and present"

22. 03. 2018 Konference “Integrace: teorie a praxe” (Plzeň)

24. 01. 2018 Přednáška "Zbyněk Tarant: What happened in Czechia?" (Bayreuth)

12. 12. 2017 Přednáška "Karin Meindl: Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region" (Plzeň)

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz