Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Přednáška "Lenka Jakoubková Budilová: Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze" (Bayreuth)

Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. (Katedra antropologie FF ZČU, Ústav etnologie FF UK Praha), Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze (Bayreuth)

Datum: 16. ledna 2019, 16.00-18.00

Pořadatel: Univerzita Bayreuth

Místo: Univerzita Bayreuth - GEO

Jazyky přednášky: angličtina

Romové byli součástí společnosti v českých zemích po celá staletí, byť se na daném území v různých historických obdobích usazovaly či tudy procházely velmi různorodé skupiny.

Pomineme-li specifickou situaci za druhé světové války, můžeme v následujících letech v soužití Romů s většinovou společností identifikovat dvě zásadní zlomová období: poválečný vývoj a transformační procesy po roce 1989. Politické, společenské a ekonomické změny po pádu komunistického režimu vedly k prohloubení marginalizace romských skupin v Česku: hlavními oblastmi vyloučení se stalo zaměstnání, bydlení a vzdělání. Přednáška přinese základní informace o romských skupinách v ČR a naznačí hlavní mechanismy jejich sociálního vyčleňování v posledních třiceti letech. Představeny budou také nástroje inkluze romské menšiny v ČR, zaváděné na různých úrovních státní správy a místních samospráv a týkající se především uvedených sfér: tedy zaměstnání, vzdělání či bydlení příslušníků této minority.Ke stažení zde

  • Velikost: 194.49 kB
  • Formát: application/pdf

Připravované akce

Proběhlé akce

19. 02. 2021 Konference “Rekapitulace průběhu a výstupů projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu”

27. 10. 2020 Workshop "Zapojení dobrovolníku v integračních aktivitách"

23. 09. 2020 Workshop "Přesidlování a kulturní specifika migrantů"

10. 09. 2020 Workshop "Synergie v integračních aktivitách"

14. 01. 2020 Workshop "Kulturní a civilizační specifika migrantů z regionu MENA“

14. 12. 2019 Workshop "Útěky a migrace do Německa a do České republiky z pohledu přistěhovalkyň a přistěhovalců"

11. 12. 2019 Exkurze do Hans‐Wilsdorf‐Schule Staatliche Berufsschule Kulmbach

27. 11. 2019 Přednáška "Constantin Katsakioris: The Socialist Countries, North Africa, and the Middle East in the Cold War: The Focus on Educational Assistance" (Plzeň)

05. 11. 2019 Exkurze do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

24. 10. 2019 Přednáška "Franz Kogelmann: Islam in East-Africa – an Overview" (Plzeň)

18. 07. 2019 Přednáška "Tereza Freidingerová: The Vietnamese Diaspora in Czechia: from socialist factories, through stalls to fronts of newspapers" (Bayreuth)

04. 06. 2019 Workshop a exkurze "Úspěšná integrace na místě - Zkušenosti z okresu Kulmbach" (Kulmbach)

27. 04. 2019 Workshop "Zapojení studentů do úspěšné integrační práce" (Bayreuth)

12. 04. 2019 Konference "Integrace v bavorsko-českém pohraničí"

11. 04. 2019 Exkurze zástupců AnkER zentrum Bamberg v ZZC v Bělé-Jezové

05. 03. 2019 Přednáška "Matthew G. Hannah: The Trump-effect on the city of Washington, DC" (Plzeň)

13. 02. 2019 Exkurze zástupců SUZ MV v AnkER zentrum Bamberg

17. 01. 2019 Workshop "Integrace cizinců z pohledu veřejné správy" (Plzeň)

16. 01. 2019 Přednáška "Lenka Jakoubková Budilová: Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze" (Bayreuth)

28. 11. 2018 Přednáška "Jan Pěchota: Migration in the southern Mediterranean: 2,000 years of looking for the Berber race" (Bayreuth)

22. 10. 2018 Přednáška "Valeria Lazarenko: Mapping the Identites: Narratives of Displacement in Ukraine" (Plzeň)

05. 10. 2018 Workshop "Jak to zvládneme? – Spolupráce občanské společnosti s politikou a správními orgány při integraci uprchlíků"

26. 09. 2018 Přednáška "Federica Guazzini: Leaving the homeland: Horn of Africa´s migrants and refugees between past and present"

22. 03. 2018 Konference “Integrace: teorie a praxe” (Plzeň)

24. 01. 2018 Přednáška "Zbyněk Tarant: What happened in Czechia?" (Bayreuth)

12. 12. 2017 Přednáška "Karin Meindl: Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region" (Plzeň)

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz