Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Workshop a exkurze "Úspěšná integrace na místě - Zkušenosti z okresu Kulmbach" (Kulmbach)

04.06.2019 – Představení dobré praxe

Lokální dopady migrace, realizace národních rámcových cílů a úspěšná integrace jsou společným tématem pro mnoho obcí ve střední Evropě. Z
diskuzí na toto téma vychází i program exkurze do bavorského zemského okresu Kulmbach, která je určena politikům a zástupcům veřejné správy i
občanské společnosti.

Okres Kulmbach v Horních Frankách patří k těm aktérům, kteří se integrací aktivně zabývají a konstruktivně přistupují k výzvám s ní spojeným. To
zahrnuje například koordinaci obecních vzdělávacích nabídek, která novým přistěhovalcům umožňuje strukturovaný a individuální přístup k systémům
vzdělávání, kvalifikace a další péče. Projekt „Ženy ženám – Most mezi kulturami – Vstup do každodenního života v Německu“ byl nedávno vyznamenán
cenou vlády regionu Horní Franky v oblasti integrace. Tento projekt je založen na myšlence, aby se migranti, kterým se již v Německu podařilo integrovat, zapojili do procesu integrace nově příchozích.

Zveme české politiky a zástupce veřejné správy a občanské společnosti, aby v rámci exkurze do okresu Kulmbach zjistili více o projektech a opatřeních v oblasti integrace a současně také navázali přeshraniční kontakty.

05.06.2019 – Workshop „Jednota v rozmanitosti: poznání a využití mezikulturního potenciálu“

Integrace často nebývá chápána jako proces vzájemného otevírání, ale bývá zaměňována za asimilaci, tedy úplné splynutí migrantů s hostitelskou společností. Kulturní a sociální rozmanitost je však významným prvkem globalizovaného a pluralistického světa. Procesy vzájemného otevírání kultur jsou již součástí každodenního života, viditelné například v přítomnosti zahraniční gastronomie a dalších služeb, které přispívají k rozvoji ekonomiky a infrastruktury. Zejména v době „migrační krize“ se ve veřejné debatě otevřel prostor pro pozice, které migraci kritizují a zdůrazňují otázku, jako moc imigrace společnost posiluje a za jakých okolností může integrace vůbec fungovat. Na tomto workshopu mají být na základě neasimilačního chápání integrace probrány následující otázky:

- Jakým způsobem mohou migranti obohatit přijímací společnost?
- Jak lze využít potenciál migrace a které postupy jsou již osvědčené?
- Do jaké míry je imigrace pro hostitelskou společnost přínosná a jak předejít tomu, aby se stala závažným problémem?

Datum: 4.-5. června 2019

Pořadatel: Univerzita Bayreuth

Místo: Kulmbach

Kontakt: Jan Pěchota, jpechota@kbs.zcu.cz, 735 713 945

Jazyky: čeština, němčina

Celá akce bude simutánně tlumočena.Ke stažení zde

  • Velikost: 531.19 kB
  • Formát: application/pdfKe stažení zde

  • Velikost: 202.45 kB
  • Formát: application/pdfKe stažení zde

  • Velikost: 85.37 kB
  • Formát: application/pdf

Připravované akce

Proběhlé akce

19. 02. 2021 Konference “Rekapitulace průběhu a výstupů projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu”

27. 10. 2020 Workshop "Zapojení dobrovolníku v integračních aktivitách"

23. 09. 2020 Workshop "Přesidlování a kulturní specifika migrantů"

10. 09. 2020 Workshop "Synergie v integračních aktivitách"

14. 01. 2020 Workshop "Kulturní a civilizační specifika migrantů z regionu MENA“

14. 12. 2019 Workshop "Útěky a migrace do Německa a do České republiky z pohledu přistěhovalkyň a přistěhovalců"

11. 12. 2019 Exkurze do Hans‐Wilsdorf‐Schule Staatliche Berufsschule Kulmbach

27. 11. 2019 Přednáška "Constantin Katsakioris: The Socialist Countries, North Africa, and the Middle East in the Cold War: The Focus on Educational Assistance" (Plzeň)

05. 11. 2019 Exkurze do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

24. 10. 2019 Přednáška "Franz Kogelmann: Islam in East-Africa – an Overview" (Plzeň)

18. 07. 2019 Přednáška "Tereza Freidingerová: The Vietnamese Diaspora in Czechia: from socialist factories, through stalls to fronts of newspapers" (Bayreuth)

04. 06. 2019 Workshop a exkurze "Úspěšná integrace na místě - Zkušenosti z okresu Kulmbach" (Kulmbach)

27. 04. 2019 Workshop "Zapojení studentů do úspěšné integrační práce" (Bayreuth)

12. 04. 2019 Konference "Integrace v bavorsko-českém pohraničí"

11. 04. 2019 Exkurze zástupců AnkER zentrum Bamberg v ZZC v Bělé-Jezové

05. 03. 2019 Přednáška "Matthew G. Hannah: The Trump-effect on the city of Washington, DC" (Plzeň)

13. 02. 2019 Exkurze zástupců SUZ MV v AnkER zentrum Bamberg

17. 01. 2019 Workshop "Integrace cizinců z pohledu veřejné správy" (Plzeň)

16. 01. 2019 Přednáška "Lenka Jakoubková Budilová: Romové v ČR: sociální exkluze a inkluze" (Bayreuth)

28. 11. 2018 Přednáška "Jan Pěchota: Migration in the southern Mediterranean: 2,000 years of looking for the Berber race" (Bayreuth)

22. 10. 2018 Přednáška "Valeria Lazarenko: Mapping the Identites: Narratives of Displacement in Ukraine" (Plzeň)

05. 10. 2018 Workshop "Jak to zvládneme? – Spolupráce občanské společnosti s politikou a správními orgány při integraci uprchlíků"

26. 09. 2018 Přednáška "Federica Guazzini: Leaving the homeland: Horn of Africa´s migrants and refugees between past and present"

22. 03. 2018 Konference “Integrace: teorie a praxe” (Plzeň)

24. 01. 2018 Přednáška "Zbyněk Tarant: What happened in Czechia?" (Bayreuth)

12. 12. 2017 Přednáška "Karin Meindl: Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region" (Plzeň)

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz