Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

PhDr. Petr Pelikán

řešitel projektu - analýza situace migrantů

Vědecko-výzkumný pracovník

Katedra blízkovýchodních studií
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

E-mail: pelikp@kbs.zcu.cz

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz