Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Mgr. Jan Pěchota

řešitel projektu - administrace a koordinace projektu, analýza infrastruktury a legislativního zakotvení migrace a integrace

Vědecko-výzkumný pracovník

Katedra blízkovýchodních studií
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

E-mail: jpechota@kbs.zcu.cz
Telefon: + 420 735 713 945

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz