Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Daniel Křížek, Ph.D.

hlavní řešitel projektu

Odborný asistent

Katedra blízkovýchodních studií
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

E-mail: dkrizek@kbs.zcu.cz
Telefon: + 420 602 135 368

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz