Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Andrea Köngismarková, Ph.D.

řešitel projektu - česko-německé vztahy

Odborný asistent

Katedra germanistiky a slavistiky
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

E-mail: konian@kag.zcu.cz

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz