Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Mgr. Alexandra Kollárová

řešitel projektu - analýza neziskového sektoru

Vědecko-výzkumný pracovník

Katedra blízkovýchodních studií
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

E-mail: kollaroa@kbs.zcu.cz 

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz